Rozkład dnia

6.30-8.20

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach

zainteresowań, rozmowy okolicznościowe i zaplanowane, ćwiczenia poranne

lub zabawa ruchowa.

8.20-8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30-9.00 Śniadanie

9.00-10.30

 

 
 

 

10.30-10.45

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność

dzieci w różnych sferach rozwoju.

Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Realizacja programów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli.

 

 I danie-zupa.
 

10.55-12.15

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane przez

nauczycieli oraz inspirowane przez dzieci.

12.15-12.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.
12.30-13.00 Obiad - II danie
13.00-14.15 Odpoczynek poobiedni i kwadrans na bajkę.
14.15-14.30 Czynności porządkowe, mycie rąk
14.30-15.00 Podwieczorek
15.00-17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne-w salach lub w ogrodzie.

Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna.

Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne.

Rozchodzenie się dzieci.