Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania panom: Bartłomiejowi Gerłowskiemu i Pawłowi Potempskiemu za utworzenie strony internetowej przedszkola.