PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Agnieszce i Pawłowi Górskim za przekazywanie zabawek i materiałów plastycznych na rzecz przedszkola.