PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Annie i Andrzejowi Rajczyk za przekazywanie materiałów plastycznych na rzecz przedszkola.