Najmłodsi Mieszkańcy Pragi-Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy, Gocławia do Warszawy.