Podziękowania

SKłADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA PANU JANISZEWSKIEMU Z FILII PRZY UL. ABRAHAMA ZA PRZEWIEZIENIE SPRZĘTU DO OGRODU (ŁAWKI).