Podziękowanie.

Serdeczne dziękujemy Panom:Rafałowi Dembińskiemu, Pawłowi Górskiemu i Szymonowi

Głuchowskiemu za poświęcony czas i bezinteresowną pomoc w dostarczeniu mebli do

Przedszkola w dn. 04. 10. 2014 r.(sobota !!!).