Podziękowanie.

Serdecznie dziękujemy rodzicom wszystkich przedszkolaków za pomoc w przygotowaniu Jesiennego Pikniku Rodzinnego w dn. 01. 10. 2014 r. oraz za aktywny w nim udział.