Oferta przedszkola

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • plastyka (prowadzona przez nauczycielki w ramach pensum),
 • zajęcia muzyczno-taneczne (prowadzone przez nauczycielkę w ramach pensum).
 • zajęcia teatralne (prowadzone przez nauczycielki w ramach pensum)

POMOC SPECJALISTYCZNA dla dzieci z orzeczeniami:

 • logopedia,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychomotoryczna,
 • terapia metodą SI

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

 1. PROGRAMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:
 2. Programy opracowane samodzielnie i dodatkowe:
  • "Ekologiczne inspiracje" L. Romaldowska i E. Suchockia (Puchatki),M. Moskwa-Smerfy
  • "Rozwój twórczości plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci"  U. Bladosz (
  • "Chcę być przedszkolakiem" program adaptacyjny (Motylki i Krasnale)
  • "Przyjaciele Zippiego"-Fundacji "Partnership for Children"-(Puchatki, Gumisie, Żabki)
  • "W świecie dziecięceju fantazji"-zajęcia teatralne(Motylki)
  • "W przedszkolu poznaję świat"-innowacja pedagogiczna"-(Zabki)
  • "Eurokrólik i przedszkolaki na tropie europejskiej przygody"-(Pszczółki)
  • "Kółko graniaste"-innowacja pedasgogiczna"-Żabki
  • "Przedszkolak badaczem i odfkrywcą"-Smerfy
  • "Program terapii pedagogicznej"
  • "Program profilaktyki zagrożeń"
Nauczyciele przedszkola, wspierając rozwój małego dziecka, wykorzystują również elementy:
 • Metody Dobrego Startu;
 • Technik dramowych;
 • Glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego;
 • Edukacji poprzez ruch;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • "Dziecięcej matematyki"-wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskie
 • Kodowanie na dywanie"

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu funkcjonuje 8 grup:

W budynku przy ul. G. Przemyka  5 - 3.  grupy integracyjne i 2 ogólnodostępne :

 • Krasnale: 3. latki(grupa ogólnodostępna)
  nauczycielki: Martyna Pluta, Krystyna Drozdowska
 • Smerfy: 4. latki,(integracyjna)
  nauczycielki:Mariola Moskwa, Urszula Bladosz,
 • pedagog specjalny:Anna Nicka
 • Bulinki:  5. latki(grupa integracyjna),
  nauczycielki: Joanna Barszcz, Krystyna Drozdowska
 • pedagog specjalny:Margareta Parol,
 • Gumisie: 5. latki(grupa ogólnodostępna),
  nauczycielki: K. Kisiel, Patrycja Głodek
 • Puchatki: 6. latki(grupa integracyjna),
  nauczycielki:Ewa Suchocka, Marzena Hutniak,
 • pedagog specjalny: Anna Sobota
   

Dodatkowo w grupach:Smerfy, Bulinki  i Puchatki zatrudniona jest pomoc nauczyciela: Elżbieta Karasek.

Grupy integracyjna liczą po 20 dzieci, w tym 5, ze względu na niepełnosprawność z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W  oddziale zamiejscowym przy ul. Abrahama 10 funkcjonuje 1. grupa ogólnodostępna   i  2. integracyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat:

 • Pszczółki:  4.latki(grupa ogólnodostępna),
  nauczycielki: Urszula Walaszek i Magdalena Bopgacka;
 • Żabki: 5. latki(grupa integracyjna),
  nauczycielki: Aleksandra Kosieradzka i Katarzyna Lubak,
  pedagog specjalny: Anna Spirydonow-Soroko;
 • Motylki: 3. latki(grupa integracyjna),
  nauczycielki:Alicja Kwiatkowska-Seller
  pedagog specjalny: Agnieszka Kaczmarek;