O nas

Przedszkole znajduje się w zacisznym rejonie osiedla Gocław, po prawej stronie Wisły. Stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde z nich znalazło szacunek i zrozumienie. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i ich rodzin.

Dzieci mają doskonałe warunki do rozwoju. Realizacji podstawy programowej służą przestronne, widne sale (przy każdej z nich łazienka). Budynek otacza ogród wyposażony w sprzęt do zabawy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw  dzieci, aby potrafiły wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia.W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i umiejących nawiązywać relacje z innymi członków społeczności.Będziemy koncentrowali się na realizacji zadań procesu integracji-poszukiwaniu pozytywnej współpracy z domem i instytucjami wspierającymi oraz podejmowaniu działań skierowanych na tworzeniu warunków dla zaspakajania potrzeb, zdolności i zainteresowań dzieci.

Koncepcja pracy Przedszkola zakłada:

 • promowanie przedszkola i procesu integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami;
 • doskonalenie bazy i warunków do prowadzenia programów terapeutycznych;
 • tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych i programowych do rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności,
 • doskanalenie bazy i warunków umożliwiających dzieciom aktywne przebywanie w ogrodzie(zagospodarowanie przestrzeni, z pomocą rodziców,  wg stref tematycznych);
 • kontynuowanie metody projektów badawczych oraz własnych i autorskich;
 • zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych.

Realizując założone cele chcemy dać dzieciom możliwość:

 • poznawania i rozumienia świata i siebie,
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
 • rozróżniania podstawowych wartości-dobra, miłości i przyjażni,
 • kreatywnego myślenia,
 • nabywania umiejętności poprzez dziełanie,
 • dobrego przygotowania do nauki w szkole.

ATUTY PRZEDSZKOLA

 • Znajdujemy się na uboczu osiedla Gocław, z dala od głównych arterii komunikacyjnych;
 • Mamy duży ogród, wyposażony w bezpieczne sprzęty. Latem ogród jest w połowie zacieniony, dzięki szpalerowi rosnących od południowej strony lip;
 • Przedszkole posiada dobrze wyposażoną salę rytmiczną , wykorzystywaną do zajęć integracji sensorycznej, gimnastycznych, teatralnych i innych;
 • Grupy nasze nie są tak liczne, jak w innych przedszkolach, bowiem liczba dzieci w grupie integracyjnej nie może przekraczać 20.
 • W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra – wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne; Na bieżąco uczestniczymy w kursach, konferencjach, szkoleniach.
 • Nauczycielki współpracują z wydawnictwami pedagogicznymi celem podniesienia jakości pracy;
 • Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką specjalistów:terapeuty, logopedy, psychologa i pedagogów. Rodzice w każdej chwili mogą liczyć na nasze wsparcie;
 • Przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszych, na które zapraszamy również rodziców.

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA

 • opiekę w godzinach 6.30 - 17.00;
 • smaczne i zróżnicowane posiłki;
 • bogaty program wycieczek i imprez integracyjnych;
 • widne, przestronne sale;
 • piękny, duży ogród;
 • salę rehabilitacyjną;
 • gabinet terapeutyczny;
 • dużą salę rytmiczną/gimnastyczną;
 • podjazdy dla dzieci niepełnosprawnych; 

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 1. PROGRAMY  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
  • "Kalendarz Przedszkolaka" E. Tokarska i J. Kopała
  • "Ku dziecku" B. Bilewicz-Kużnia i T. Parczewska;
  • "Tropiciele" Roczne przygotowanie przedszkolne" B. Gawrońska i E. Raczek;
  • "Wesołe przedszkole czterolatka" M. Walczak-Sarao i D. Kręcisz.
 2. PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I INNE PROGRAMY:
  • "Ekologiczne inspiracje" L. Romaldowska i E. Suchocka;
  • "Rozwijanie twórczości plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci" K. Kisiel, U. Bladosz;
  • "W przedszkolu poznaję świat" A. Spirydonow-Soroko;
  • Program adaptacyjny "Wkrótce będę przedszkolakiem" A. Kosieradzka, J. Roman;
  • "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk-Kolczyńska;
  • "Kształcenie językowe-glottodydaktyka" (elementy) B. Rocławski.
 3. ZAJĘCIA DODATKOWE:
  • Zajęcia logopedyczne-bezpłatne, dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego.
  • Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy.
   *prowadzą:
  • ul. Bartosika:
   neurologopeda: Alicja Garbulińska,

   ul. Abrahama:
  • logopeda: ​Marta Kamińska
  • Terapia metodą integracji sensorycznej (SI)
   *prowadząca:
   terapeuta SI: Alicja Żaroń;
  • Terapia psychomotoryczna:
   *prowadzące:
   psycholog: Anna Knypińska,

   pedagog specjalny: Anna Spirydonow-Soroko;