Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania panom: Bartłomiejowi Gerłowskiemu i Pawłowi Potempskiemu za utworzenie strony internetowej przedszkola.

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI