Grupy Wiekowe

 • W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu funkcjonuje 8 grup.
 • W budynku przy ul.  Bartosika - 4  grupy integracyjne i 1 ogólnodostępna :
 • Krasnale-3 latki(grupa integracyjna)

  nauczycielki-Ludwika Romaldowska i Ewa Suchocka

  pedagog specjalny-Martyna Stanisławska

  pomoc nauczyciela-Aneta Zagajska

  wożna -Andżelika Grządziel

  Smerfy-4 latki(grupa ogólnodostępna)

  nauczycielki:Urszula Bladosz i Aleksandra Walczewska

  wożna-Urszula Tkacz

  Bulinki-4 latki(grupa integracyjna)

  nauczycielki:Mariola Moskwa i Martyna Pluta( zast. A. Pianka)

  pedagog specjalny:Anna Pianka

  pomoc nauczyciela-Honorata Radzyńska

  wożna-Dorota Wojciechowska

  Gumisie:  5 latki(grupa integracyjna)

 • nauczycielki -Katarzyna Kisiel i Patrycja Głodek,
 • pedagog specjalny-Anna Sobota(zast. M. Parol)
 • wożna-Ewa Jakubisiak

  Puchatki-6 latki(grupa integracyjna)

 • nauczycielki -Krystyna Drozdowska i Joanna Barszcz,
 • pedagog specjalny-Margareta Parol

  wożna-Katarzyna Dziubińska

 • Dodatkowo w grupach:Bulinki, Gumisie, Puchatki pomaga pomoc nauczyciela-Elżbieta Karasek.
 • Grupy integracyjne liczą po 20 dzieci, w tym 5, ze względu na niepełnosprawność
 •  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.. 
 • Przedszkole integracyjne różni się od przedszkola specjalnego tym, że w przedszkolu integracyjnym przebywają ze sobą, w jednej grupie, dzieci

  zdrowe(15) i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami(do 5). W przedszkolu specjalnym do grup uczęszczają wyłącznie dzieci niepełnosprawne.

W  oddziale zamiejscowym przy ul. Abrahama 10 funkcjonują trzy grupy- 1 grupa

ogólnodostępna   i 2 integracyjne(jedna dla dzieci w wieku 4 lat, druga dla dzieci 5-6 letnich)

 • Pszczółki: 5 latki(grupa ogólnodostępna):
 • nauczycielki- Katarzyna Lubak, Urszula Walaszek;
 • wożna-Maria Stolarska
  pomoc nauczyciela-Honorata Radzyńska

 • Żabki: 5-6latki(grupa integracyjna):
 • nauczycielki-Aleksandra Kosieradzka i Marzena Hutniak;
 • pedagog specjalny-Anna Spirydonow-Soroko<
  li>
  wożna-Joannna Komorowska

 • Motylki:4 latki(grupa integracyjna):
 • nauczycielki;Magdalena Bogacka i Alicja Kwiatkowska-Seller
 • pedagog specjalny: Anna Nicka;

  wożna-Agnieszka Chmielewska

pomoc nauczyciela do grup:Motylki i Żabki:Maria Stolarska
szatnia:Urszula Trocińska

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI