PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Agnieszce i Pawłowi Górskim za przekazywanie zabawek i materiałów plastycznych na rzecz przedszkola. 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI