PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Annie i Andrzejowi Rajczyk za przekazywanie materiałów plastycznych na rzecz przedszkola. 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI