Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. informujemy, iż bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowana jest w przedszkolu 6 godzin dziennie tj. od godziny 7.00 do 13.00.

Rodzice dzieci urodzonych w 2010 r, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI