Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektonicznego systemu rekrutacji od dnia 29 marca do dnia 10 kwietnia w terminach określonych w harmonogramie dostępnym na stronach Biura Edukacji
http://edukacja.warszawa.pl/

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI