OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY

Opłatę w wysokości 120,00 należy wpłacić na rachunek bankowy:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać-"opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym"-imię i nazwisko dziecka

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI