Najmłodsi Mieszkańcy Pragi-Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy, Gocławia do Warszawy.

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI