Dyżur wakacyjny - 2015 rok.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie "Wniosku zgłoszenia", który należy pobrać w przedszkolu macierzystym i dostarczyć do przedszkola dyżurującego w terminie od 11 maja do 22 maja 2015 r.

28 maja w przedszkolach dyżurujących zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania listy dzieci przyjętych na dyżur.

Opłaty za czas pobytu po godz. 13:00 wystawiane będą w przedszkolu dyżurującym w ostatnim dniu pobytu dziecka na dyżurze.

Nasze przedszkole pełni dyżur w budynku przy ul. Bartosika 5 w terminie od 03 do 14

sierpnia.

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY:

żywienie-wpłata do 18.06. 2015 r.

Wpłata do banku 85,00 zł

 

nr konta: 62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

TYTUŁEM: żywienie dyżur wakacyjny 03. 08. -14. 08. 2015 r., imię i nazwisko dziecka

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI