Aktualności (ul. Bartosika)

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, ul. Bartosika 5
29/05/2018 - 11:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul.Bartosika 5)odbędą się w dniach: 18, 20, 21, 25 i 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2018 R.)
29/05/2018 - 11:21

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać:„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym–IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA”

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 09:19

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Przedszkola przy ul.G. Przemyka 5 (dawna ul. S. Bartosika 5) na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 16:00.

ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW
14/06/2017 - 13:01

RODZICÓW DZIECI 3 LETNICH PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W DN. 26. 06. 2017 R. O GODZ. 17:00

Warsztaty dla rodziców dzieci 3 letnich.
24/04/2017 - 10:58

Dnia 18 maja 2017 r. o godz. 16:00 zapraszamy rodziców dzieci 3 letnich z Krasnali i Smerfów na warsztaty poświęcone następującym problemom:

1. "Stawianie dziecku granic",
2. "Bezpieczeństwo emocjonalne dziecka".

Warsztaty poprowadzi dziecięcy psycholog kliniczny-pani Anna Knypińska.

Warsztaty dla rodziców.
18/04/2017 - 13:53

Zapraszamy chętnych rodziców w dn. 04. 04. 2017 r. w godz. 16:00-16:50 na warsztaty, podczas których zapoznamy z zabawami i ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy u dzieci.
Warsztaty poprowadzą: neurologopeda-A. Garbulińska i nauczycielka K. Wysoczarska.

REKRUTACJA 2017/2018 DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA DLA RODZICÓW.
07/03/2017 - 15:06

W związku z rekrutacją na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na dni otwarte w dniach 30 marca i 04 kwietnia w godz. 15:00-17:00.
Podane terminy dotyczą budynku przy ul. Bartosika 5 i Oddziałów Zamiejscowych przy ul. Abrahama 10.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zebranie z rodzicami.
01/09/2016 - 12:34

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci uczęszczających na ul. Bartosika 5 na pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zebranie w dn. 08. 09. 2016 r. o godz. 17:00

Spotkania adaptacjyne dla dzieci przyjętych w rekrutacji 2016/2017-ul. Bartosika
31/05/2016 - 12:05

Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 (ul.Bartosika 5)odbędą się w następujących terminach:

20, 21, 22, oraz 27, 28, 29 czerwca w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami do wspólnej zabawy.

Spotkanie informacyjne .
17/05/2016 - 09:10

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 na spotkanie informacyjne w dn. 30 maja o godz. 17:00 (w budynku przy ul. Bartosika 5.

Wesołych Świąt!
20/12/2015 - 13:08
WARSZTATY DLA RODZICÓW
25/03/2014 - 14:13

Dnia 31 marca 2014 r. o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców na spotkanie poświęcone problemom rozwojowym(seplenienie międzyzębowe, wspomaganie rozwoju ruchowego, profilaktyka wad postawy).

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU FILII (UL. ABRAHAMA 10)
Prowadzą:
Alicja Garbulińska(logopeda), Anna Knypińska(psycholog), Anna Soroko(pedagog)

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
22/02/2014 - 21:01

 Z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2014/12015 można zapoznać się na stronach Biura Edukacji.

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców dzieci urodzonych w 2008 r.
22/02/2014 - 21:06

 Dyrektor Przedszkola zaprasza, w dn. 13. 02. 2014 r.o godz. 17:00, rodziców dzieci 5

letnich z ul. Bartosika i Abrahama na warsztaty w sprawie obowiązku szkolnego.

Cel warsztatów:

-przybliżenie pojęcia "gotowość szkolna", przypomnienie głównych założeń podstawy

programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego-klasa I, 

-diagnozownie dziecka 5 letniego;

-przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole;

-wskazanie dodatkowych żródeł informacji.

Grupa "Puchatki" - Zebranie dla Rodziców
27/10/2013 - 16:30

 Rodziców z grupy "Puchatki" zapraszamy na zebranie 29 października o godzinie 16:00 (sala Puchatków)

Tematem spotkania będzie:

- przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

- omówienie diagnozy przedszkolnej (jesień). 

Grupa "GUMISIE" - Zebranie dla Rodziców
27/10/2013 - 16:29

 29 x 2013 ( wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców z grupy "Gumisie" (sala Gumisie)

Tematem spotkania będzie:

- przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

- omówienie diagnozy przedszkolnej ( jesień).

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW - PROGRAM "CHRONIMY DZIECI"
24/10/2013 - 17:21

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE            

Zaproszenie na zebranie z rodzicami.
30/08/2013 - 13:23

Dyrektor Przedszkola zaprasza na pierwsze w roku 2013/2014 zebrania:

* rodziców dzieci uczęszczających na ul. Bartosika-5 września o godz.17:00;

* rodziców dzieci uczęszczających na ul. Abrahama-9 września o godz. 17:00

Spotkanie informacyjne
14/05/2013 - 11:15

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 na spotkanie informacyjne w dniu 27. 05. 2013 r. o godz. 17:00.

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2013/2014
23/10/2013 - 22:44

Od dnia 1 września 2013 r. opłaty za Przedszkole wynoszą
 

1. Bezpłatny czas pobytu dziecka -od godziny otwarcia do godz. 13:00;

2. Stawka za każdą godzinę po godzinie 13:00 wynosi 1,00 zł

3. Ulga prorodzinna przez wprowadzenie ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin

wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do przedszkoli samorządowych lub

niepublicznych.; rodzice mogą dokonać wyboru, która ulga-powyższa ulga, czy zwolnienie ze

względu na kryterium dochodowe;

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI