Aktualności (ul. Abrahama)

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019-ul. Abrahama 10
29/05/2018 - 12:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul. Abrahama 10)odbędą się w dniach: 19, 20, 21, 26, 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2017 R.)
29/05/2018 - 12:20

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym”-IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 10:15

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Filii przy ul. Abrahama 10 na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 17:00(w budynku przy ul. Abrahama 10).

"CHRONIMY DZIECI"
07/05/2015 - 10:31

Nasze przedszkole uczestniczyło, w latach 2011-2014, w programie certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem tego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez nasze przedszkole oznacza, że:

placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Po spełnieniu powyższych wymagań przedszkole otrzymało, w marcu 2015 r.,

Certyfikat "Chronimy Dzieci"

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI