Aktualności

 

 

Informacja.
07/08/2018 - 10:47

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie przy ul. G. Przemyka 5 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz art.

RODO-informacja administratora.
07/08/2018 - 10:05
Polityka ochrony danych osobowych.
07/08/2018 - 11:44

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 "Bajeczne Przedszkole" w Warszawie, ul.G. Przemyka 5. informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019-ul. Abrahama 10
29/05/2018 - 12:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul. Abrahama 10)odbędą się w dniach: 19, 20, 21, 26, 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, ul. Bartosika 5
29/05/2018 - 12:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul.Bartosika 5)odbędą się w dniach: 18, 20, 21, 25 i 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2017 R.)
29/05/2018 - 12:20

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym”-IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2018 R.)
29/05/2018 - 12:21

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać:„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym–IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA”

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 10:19

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Przedszkola przy ul.G. Przemyka 5 (dawna ul. S. Bartosika 5) na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 16:00.

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 10:15

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Filii przy ul. Abrahama 10 na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 17:00(w budynku przy ul. Abrahama 10).

Dyżur wakacyjny
22/05/2018 - 11:33

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Przedszkole pełni w tym roku dyżur w turnusie II (16 lipca - 27 lipca 2018 r.) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
09/02/2018 - 12:26

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019:
http://edukacja.warszawa.pl - w zakładce Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Warsztaty dla rodziców dzieci 3 letnich.
24/04/2017 - 11:58

Dnia 18 maja 2017 r. o godz. 16:00 zapraszamy rodziców dzieci 3 letnich z Krasnali i Smerfów na warsztaty poświęcone następującym problemom:

1. "Stawianie dziecku granic",
2. "Bezpieczeństwo emocjonalne dziecka".

Warsztaty poprowadzi dziecięcy psycholog kliniczny-pani Anna Knypińska.

Warsztaty dla rodziców.
18/04/2017 - 14:53

Zapraszamy chętnych rodziców w dn. 04. 04. 2017 r. w godz. 16:00-16:50 na warsztaty, podczas których zapoznamy z zabawami i ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy u dzieci.
Warsztaty poprowadzą: neurologopeda-A. Garbulińska i nauczycielka K. Wysoczarska.

"ZBIERAJ BATERIE"
08/03/2017 - 11:12

1 MARCA PRZEDSZKOLE PRZYŁĄCZYŁO SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "ZBIERAJ BATERIE". PROGRAM ZAPOZNAJE DZIECI Z ZASADAMI WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYMI BATERIAMI, DZIECI BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ BATERII.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.zbierajbaterie.pl/

Najmłodsi Mieszkańcy Pragi-Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy, Gocławia do Warszawy.
07/04/2016 - 15:08
"CHRONIMY DZIECI"
07/05/2015 - 10:31

Nasze przedszkole uczestniczyło, w latach 2011-2014, w programie certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem tego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez nasze przedszkole oznacza, że:

placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Po spełnieniu powyższych wymagań przedszkole otrzymało, w marcu 2015 r.,

Certyfikat "Chronimy Dzieci"

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
08/05/2015 - 09:33

Od kwietnia 2015 r. Przedszkole uczestniczy w programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".

Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników przedszkola i rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

Przez pół roku, pod opieką dietetyka, dokonamy analizy jadłospisów, uczestniczymy w warsztatach i konsultacjach dla personelu oraz przygotowujemy rekomendacje dotyczące żywienia dzieci w naszym przedszkolu według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych.

Więcej o programie:

www.zdrowojemy.info

"Chronimy dzieci"-udział w programie
09/10/2012 - 22:16

  Od września 2012 roku przedszkole uczestniczy w programie "Chronimy dzieci".

                   Więcej informacji o programie na stronie www.fdn.pl

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI