Aktualności

 

 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019-ul. Abrahama 10
29/05/2018 - 11:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul. Abrahama 10)odbędą się w dniach: 19, 20, 21, 26, 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, ul. Bartosika 5
29/05/2018 - 11:59

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

(ul.Bartosika 5)odbędą się w dniach: 18, 20, 21, 25 i 27 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2017 R.)
29/05/2018 - 11:20

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym”-IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 (16-27 LIPCA 2018 R.)
29/05/2018 - 11:21

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:
potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane(harmonogram na str. Biura Edukacji) jest wniesienie opłaty za wyżywienie na dyżur wakacyjny, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list zakwalifikowanych.

OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 110,00 PLN NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać:„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym–IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA”

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 09:19

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Przedszkola przy ul.G. Przemyka 5 (dawna ul. S. Bartosika 5) na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 16:00.

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019.
17/05/2018 - 09:15

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2018/2019 do Filii przy ul. Abrahama 10 na spotkanie informacyjne w dn. 24 maja o godz. 17:00(w budynku przy ul. Abrahama 10).

Dyżur wakacyjny
22/05/2018 - 10:33

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Przedszkole pełni w tym roku dyżur w turnusie II (16 lipca - 27 lipca 2018 r.) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
09/02/2018 - 11:26

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019:
http://edukacja.warszawa.pl - w zakładce Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Zebrania z rodzicami 2017/2018
31/08/2017 - 18:00

Dyrektor Przedszkola zaprasza na zebrania:

- rodziców dzieci uczęszczających na ul. Bartosika 5 w dn. 07. 09. 2017 r. o godz. 17:00

- rodziców dzieci uczęszczających na ul. Abrahama 10 w dn. 11.09. 2017 r. o godz. 17:00

Ogłoszenie
13/09/2017 - 10:22

Dyrektor Przedszkola nr 198 zatrudni z dniem 1 września 2017 r nauczycielkę wychowania przedszkolnego oraz pedagoga specjalnego.

ADAPTACJA DLA DZIECI 3 LETNICH PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018.
10/07/2017 - 08:32

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

(ul.Bartosika 5)odbędą się w dniach: 28, 29, 30, 31, sierpnia 2017 r. w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy.

ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW
14/06/2017 - 13:01

RODZICÓW DZIECI 3 LETNICH PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W DN. 26. 06. 2017 R. O GODZ. 17:00

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY TRWAJĄCY OD 3 DO 14 LIPCA
31/05/2017 - 10:29

informacje dla rodziców zainteresowanych dyżurami wakacyjnymi znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA DYŻUR:

Turnus I (3 lipca - 14 lipca) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Warsztaty dla rodziców dzieci 3 letnich.
24/04/2017 - 10:58

Dnia 18 maja 2017 r. o godz. 16:00 zapraszamy rodziców dzieci 3 letnich z Krasnali i Smerfów na warsztaty poświęcone następującym problemom:

1. "Stawianie dziecku granic",
2. "Bezpieczeństwo emocjonalne dziecka".

Warsztaty poprowadzi dziecięcy psycholog kliniczny-pani Anna Knypińska.

Dyżur wakacyjny informacje.
26/05/2017 - 09:40

Informacje dla rodziców zainteresowanych dyżurami wakacyjnymi znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Dodatkowe informacje o turnusie:

Turnus I (3 lipca - 14 lipca) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Warsztaty dla rodziców.
18/04/2017 - 13:53

Zapraszamy chętnych rodziców w dn. 04. 04. 2017 r. w godz. 16:00-16:50 na warsztaty, podczas których zapoznamy z zabawami i ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy u dzieci.
Warsztaty poprowadzą: neurologopeda-A. Garbulińska i nauczycielka K. Wysoczarska.

"ZBIERAJ BATERIE"
08/03/2017 - 10:12

1 MARCA PRZEDSZKOLE PRZYŁĄCZYŁO SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "ZBIERAJ BATERIE". PROGRAM ZAPOZNAJE DZIECI Z ZASADAMI WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYMI BATERIAMI, DZIECI BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ BATERII.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.zbierajbaterie.pl/

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
08/03/2017 - 09:13

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. informujemy, iż bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowana jest w przedszkolu 6 godzin dziennie tj. od godziny 7.00 do 13.00.

Rodzice dzieci urodzonych w 2010 r, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

REKRUTACJA 2017/2018 DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA DLA RODZICÓW.
07/03/2017 - 15:06

W związku z rekrutacją na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na dni otwarte w dniach 30 marca i 04 kwietnia w godz. 15:00-17:00.
Podane terminy dotyczą budynku przy ul. Bartosika 5 i Oddziałów Zamiejscowych przy ul. Abrahama 10.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

REKRUTACJA 2017/2018 DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA DLA RODZICÓW.
07/03/2017 - 15:06

W związku z rekrutacją na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na dni otwarte w dniach 30 marca i 04 kwietnia w godz. 15:00-17:00.
Podane terminy dotyczą budynku przy ul. Bartosika 5 i Oddziałów Zamiejscowych przy ul. Abrahama 10.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
06/03/2017 - 15:44

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektonicznego systemu rekrutacji od dnia 29 marca do dnia 10 kwietnia w terminach określonych w harmonogramie dostępnym na stronach Biura Edukacji
http://edukacja.warszawa.pl/

Zebranie z rodzicami.
01/09/2016 - 12:34

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci uczęszczających na ul. Bartosika 5 na pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zebranie w dn. 08. 09. 2016 r. o godz. 17:00

Zebranie z rodzicami.
01/09/2016 - 12:35

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci uczęszczających na ul. Abrahama 10 na pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zebranie w dn. 07. 09. 2016 r. o godz. 17:00

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY
31/05/2016 - 14:20

Opłatę w wysokości 120,00 należy wpłacić na rachunek bankowy:

62 1030 1508 0000 0005 5057 8131

W treści przelewu należy wpisać-"opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym"-imię i nazwisko dziecka

Spotkania adaptacjyne dla dzieci przyjętych w rekrutacji 2016/2017-ul. Abrahama
31/05/2016 - 12:00

Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

(ul. Abrahama)odbędą się w dniach: 21, 23, 27, 28, 29, i 30 czerwca

w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami.

Spotkania adaptacjyne dla dzieci przyjętych w rekrutacji 2016/2017-ul. Bartosika
31/05/2016 - 12:05

Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 (ul.Bartosika 5)odbędą się w następujących terminach:

20, 21, 22, oraz 27, 28, 29 czerwca w godz. 16:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami do wspólnej zabawy.

Spotkanie informacyjne.
17/05/2016 - 09:13

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji 2016/2017 do Filii przy ul. Abrahama 10 na spotkanie informacyjne w dn. 02 czerwca o godz. 17:00(w budynku przy ul. Abrahama 10).

Spotkanie informacyjne .
17/05/2016 - 09:10

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 na spotkanie informacyjne w dn. 30 maja o godz. 17:00 (w budynku przy ul. Bartosika 5.

Najmłodsi Mieszkańcy Pragi-Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy, Gocławia do Warszawy.
07/04/2016 - 14:08
Wesołych Świąt!
20/12/2015 - 13:08
ZEBRANIA Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2015/2016
28/08/2015 - 15:05

Dyrektor Przedszkola zaprasza wszystkich rodziców na pierwsze w roku szkolnym

2015/2016 spotkania:

-dzieci przyjętych na ul. Bartosika:dn. 07 września o godz. 17:00;

-dzieci przyjętych na ul. Abrahama:dn. 08 września o godz. 17:00.

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016
17/06/2015 - 11:26

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok

szkolny 2015/2016 na spotkania informacyjne w dn.15.06.2015 r.:

- godz. 16:00 spotkanie rodziców dzieci przyjętych na ul.Abrahama 10;

- godz. 17:00 spotkanie rodziców dzieci przyjętych na ul Bartosika 5.

Spotkania adaptacyjne odbędą się w następujących terminach:

-dla dzieci przyjętych na Abrahama-22, 23, 24, 25 czerwca w godz.

16:00-17:00 oraz 31 sierpnia w godz. 14:00-15:00;

-dla dzieci przyjętych na ul. Bartosika-22, 23, 24, 25, 26 czerwca w godz.

16:00-17:00

"CHRONIMY DZIECI"
07/05/2015 - 09:31

Nasze przedszkole uczestniczyło, w latach 2011-2014, w programie certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem tego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez nasze przedszkole oznacza, że:

placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Po spełnieniu powyższych wymagań przedszkole otrzymało, w marcu 2015 r.,

Certyfikat "Chronimy Dzieci"

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
08/05/2015 - 08:33

Od kwietnia 2015 r. Przedszkole uczestniczy w programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".

Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników przedszkola i rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

Przez pół roku, pod opieką dietetyka, dokonamy analizy jadłospisów, uczestniczymy w warsztatach i konsultacjach dla personelu oraz przygotowujemy rekomendacje dotyczące żywienia dzieci w naszym przedszkolu według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych.

Więcej o programie:

www.zdrowojemy.info

Dyżur wakacyjny - 2015 rok.
28/05/2015 - 13:27

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie "Wniosku zgłoszenia", który należy pobrać w przedszkolu macierzystym i dostarczyć do przedszkola dyżurującego w terminie od 11 maja do 22 maja 2015 r.

28 maja w przedszkolach dyżurujących zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania listy dzieci przyjętych na dyżur.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016
01/03/2015 - 20:33

 Zasady rektutacji na rok szkolny 2015/2016 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Zaproszenie na spotkanie dla rodziców dzieci 5 letnich (rocznik 2009)
06/02/2015 - 21:29

 Dyrektor Przedszkola zaprasza( w dn. 12 lutego o godz. 17:00) rodziców dzieci 5 letnich(urodzonych w 2009 r.),z ul. Bartosika 5 i Abrahama 10,  na spotkanie z psychologiem w sprawie obowiązku szkolnego.

Tematem spotkania  będzie: diagnoza dziecka 5 letniego, założenia  podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego-I klasa oraz przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole).

Spotkanie odbędzie sie w budynku przy ul. Bartosika 

Podziękowania
17/12/2014 - 12:20

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie upominków Mikołajkowych do grup i Świątecznych dla wszystkich dzieci w Przedszkolu.

Podziekowania.
08/10/2014 - 12:26

Serdeczne dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu Jesiennego

Pikniku Rodzinnego w dn.01.10.2014 r.oraz za aktywny w nim udział.

Zaproszenie na Jesienny Piknik Rodzinny
26/09/2014 - 11:59

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
serdecznie zapraszamy na Jesienny Piknik Rodzinny,który odbędzie się dn. 1 pażdziernika 2014 r. od godziny 15:00 w ogrodzie przedszkolnym.

Tytułem przewodnim w tym roku jest kukurydza(plon z działki przedszkolnej).
Przewidziane:
-konkursy,
-zabawy przy muzyce,
-malowanie twarzy,
-licytacje i wiele innych atrakcji

Zaproszenie na zebrania
01/09/2014 - 14:37

Dyrektor Przedszkola zaprasza Rodziców dzieci nowoprzyjętych i kontynuujących

edukację na zebrania organizacyjne w następujących terminach:

ul. Bartosika 5: w dn. 03. 09. 2014 r. o godz. 17:00;

ul. Abrahama 10: w dn. 04. 09. 2014 r. o godz. 17:00

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015-spotkanie informacyjne.
28/05/2014 - 13:17

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na spotkanie informacyjne w dn.10.06.2014 r. o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Bartosika 5.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci odbędą się w następujących terminach:

Przedszkole przy ul. Bartosika:16,17,23,24,25,26 czerwca w godz. 16:00-17:00;

Przedszkole przy ul. Abrahama:23,24,25,26,27,30 czerwca w godz. 16:00-17:00

WARSZTATY DLA RODZICÓW
25/03/2014 - 14:13

Dnia 31 marca 2014 r. o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców na spotkanie poświęcone problemom rozwojowym(seplenienie międzyzębowe, wspomaganie rozwoju ruchowego, profilaktyka wad postawy).

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU FILII (UL. ABRAHAMA 10)
Prowadzą:
Alicja Garbulińska(logopeda), Anna Knypińska(psycholog), Anna Soroko(pedagog)

WARSZTATY DLA RODZICÓW
25/03/2014 - 13:56

Dnia 31 marca o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców na spotkanie poświęcone problemom rozwojowym dziecka w wieku przedszkolnym(seplenienie międzyzębowe, wspomaganie rozwoju ruchowego, profilaktyka wad postawy)

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU FILII PRZY UL. ABRAHAMA 10

Prowadzą:
Alicja Garbulińska(logopeda), Anna Knypińska(psycholog), Anna Soroko(pedagog specjalny)

V Dzielnicowy Przegląd Teatrzyków Kukiekowych
12/03/2014 - 23:16
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
22/02/2014 - 21:01

 Z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2014/12015 można zapoznać się na stronach Biura Edukacji.

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców dzieci urodzonych w 2008 r.
22/02/2014 - 21:06

 Dyrektor Przedszkola zaprasza, w dn. 13. 02. 2014 r.o godz. 17:00, rodziców dzieci 5

letnich z ul. Bartosika i Abrahama na warsztaty w sprawie obowiązku szkolnego.

Cel warsztatów:

-przybliżenie pojęcia "gotowość szkolna", przypomnienie głównych założeń podstawy

programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego-klasa I, 

-diagnozownie dziecka 5 letniego;

-przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole;

-wskazanie dodatkowych żródeł informacji.

Warsztaty dla rodziców dzieci urodzonych w 2008 roku
31/01/2014 - 15:06

Dyrektor Przedszkola zaprasza, w dn. 13. 02. 2014 r. o godz. 17:00, rodziców dzieci 5-letnich z ul. Bartosika i Abrahama na warsztaty w sprawie obowiązku szkolnego .
Cel warsztatów:
-przybliżenie rodzicom pojęcia "Gotowość szkolna";
-przypomnienie głównych założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego-klasa I;
-wskazanie dodatkowych żródeł informacji;
-diagnozowanie dziecka 5-letniego.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Bartosika.

Grupa "Puchatki" - Zebranie dla Rodziców
27/10/2013 - 16:30

 Rodziców z grupy "Puchatki" zapraszamy na zebranie 29 października o godzinie 16:00 (sala Puchatków)

Tematem spotkania będzie:

- przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

- omówienie diagnozy przedszkolnej (jesień). 

Grupa "GUMISIE" - Zebranie dla Rodziców
27/10/2013 - 16:29

 29 x 2013 ( wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców z grupy "Gumisie" (sala Gumisie)

Tematem spotkania będzie:

- przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

- omówienie diagnozy przedszkolnej ( jesień).

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW - PROGRAM "CHRONIMY DZIECI"
24/10/2013 - 17:21

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE            

Zaproszenie na zebranie z rodzicami.
30/08/2013 - 13:23

Dyrektor Przedszkola zaprasza na pierwsze w roku 2013/2014 zebrania:

* rodziców dzieci uczęszczających na ul. Bartosika-5 września o godz.17:00;

* rodziców dzieci uczęszczających na ul. Abrahama-9 września o godz. 17:00

Spotkania adaptacyjne -czerwiec 2013
30/05/2013 - 20:13

 Zapraszamy na spotkania adaptacyjne(zgodnie z podanym harmonogramem) w dniach:

17, 18, 20, 24, 25, 27 czerwca 2013 r. w godz. 16:00-17:00.

Terminy dotyczą zarówno dzieci przyjętych do Przedszkola przy ul. Bartosika jak

i przyjętych do Oddziału przy ul. Abrahama 10.

Spotkanie informacyjne
14/05/2013 - 11:15

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 na spotkanie informacyjne w dniu 27. 05. 2013 r. o godz. 17:00.

Kampania społeczna "Cała Polska Czyta Dzieciom"
24/10/2012 - 21:22

  W naszym Przedszkolu corocznie prowadzona jest kampania społeczna "Cała Polska Czyta Dzieciom".

"Chronimy dzieci"-udział w programie
09/10/2012 - 21:16

  Od września 2012 roku przedszkole uczestniczy w programie "Chronimy dzieci".

                   Więcej informacji o programie na stronie www.fdn.pl

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2013/2014
23/10/2013 - 22:44

Od dnia 1 września 2013 r. opłaty za Przedszkole wynoszą
 

1. Bezpłatny czas pobytu dziecka -od godziny otwarcia do godz. 13:00;

2. Stawka za każdą godzinę po godzinie 13:00 wynosi 1,00 zł

3. Ulga prorodzinna przez wprowadzenie ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin

wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do przedszkoli samorządowych lub

niepublicznych.; rodzice mogą dokonać wyboru, która ulga-powyższa ulga, czy zwolnienie ze

względu na kryterium dochodowe;

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI