Oferta przedszkola

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • plastyka (prowadzona przez nauczycielki w ramach pensum),
 • zajęcia muzyczno-taneczne (prowadzone przez nauczycielkę w ramach pensum).
 • zajęcia teatralne (prowadzone przez nauczycielki w ramach pensum)

POMOC SPECJALISTYCZNA dla dzieci z orzeczeniami:

 • logopedia,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychomotoryczna,
 • terapia metodą SI

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

 1. PROGRAMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:
  • "Kalendarz przedszkolaka" E. Tokarskiej i J. Kopały (Krasnale, Smerfy, Bulinki, Motylki)
  • "Tropiciele" roczne przygotowanie przedszkolne B.Gawrońskiej i E. Raczek (Gumisie)
  • "Wesołe przedszkole czterolatka" M. Walczak-Sarao i D. Kręcisz (Żabki)
  • "Kraina Przedszkolaka" B.Szurowska, A. Grójecka (Żabki)
  • "Od przedszkolaka do pierwszaka" (Pszczółki, Puchatki)
 2. Programy opracowane samodzielnie:
  • "Ekologiczne inspiracje" L. Romaldowska i E. Suchockia (Bulinki)
  • "Rozwój twórczości plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci" K. Kisiel i U. Bladosz (Puchatki)
  • "W przedszkolu poznaję świat" program rewalidacyjny A. Spirydonow-Soroko (Puchatki)
  • "Chcę być przedszkolakiem" program adaptacyjny (Pszczółki)
Nauczyciele przedszkola, wspierając rozwój małego dziecka, wykorzystują również elementy:
 • Metody Dobrego Startu;
 • Technik dramowych;
 • Glottodydaktyki;
 • Edukacji poprzez ruch;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • "Dziecięcej matematyki" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu będzie funkcjonowało 8 grup

W budynku przy ul.  Bartosika - 4  grupy integracyjne i 1 ogólnodostępna :

 • Krasnale: 3 latki,
  nauczycielki: Urszula Bladosz i Adrianna Nagiel
 • Smerfy: 3 latki,
  nauczycielki: Mariola Moskwa i Martyna Pluta,
  pedagog specjalny: Anna Pianka;
 • Bulinki:  4 latki,
  nauczycielki: Katarzyna Kisiel i Katarzyna Wysoczarska,
  pedagog specjalny: Ewa Knypińska;
 • Gumisie: 5 latki,
  nauczycielki: Krystyna Drozdowska i Joanna Barszcz,
  pedagog specjalny: Katarzyna Zawadzka;
 • Puchatki: 5 latki,
  nauczycielki: Ludwika Romaldowska i Ewa Suchocka,
  pedagog specjalny: Margareta Parol;

Dodatkowo w grupach: Bulinki, Gumisie, Puchatki pomaga pomoc nauczyciela: Elżbieta Karasek.

Grupy integracyjna liczą po 20 dzieci, w tym 5, ze względu na niepełnosprawność z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W  oddziale zamiejscowym przy ul. Abrahama 10 będzie funkcjonowała 1 grupa ogólnodostępna   i 2 integracyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat:

 • Pszczółki: 4 latki,
  nauczycielki: Urszula Walaszek i Katarzyna Lubak;
 • Żabki: 5-6 latki,
  nauczycielki: Aleksandra Kosieradzka i Anna Świerczek,
  pedagog specjalny: Anna Spirydonow-Soroko;
 • Motylki: 3 latki,
  nauczycielki: Magdalena Bogacka i Magdalena Rutkowska,
  pedagog specjalny: Anna Nicka;