Oferta przedszkola

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • rytmika-Anna Herman
 • język angielski-Magdalena Płuska

    oraz

 • plastyka(prowadzona przez nauczycielki w ramach pensum)-Krasnale, Smerfy, Bulinki, Gumisie, Puchatki,
 • zajęcia muzyczno-taneczne(prowadzone przez nauczycielkę w ramach pensum)-Krasnale, Bulinki, Gumisie, Puchatki, Żabki, Motylki.
 • zajęcia teatralne(prowadzone przez nauczycielki w ramach pensum)-Motylki

  zajęcia badawcze prowadzone w ramach programu "Przedszkolak badaczem i odkrywcą"-Puchatki

  zabawy taneczne-Motylki

  zabawy językowe -jęz. angielski-Żabki

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

  logopedia-Alicja Garbulińska i Marta Kamianowska

  psycholog-Anna Knypińska i Marta Kamianowska

  Pomoc specjalistyczna dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:>

  terapia pedagogiczna-pedagodzy specjalni

  terapia psychomotoryczna-Anna Knypińska i Anna Spirydonow-Soroko,

  terapia metodą SI-Alicja Żaroń

  PPROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:
   

 • 1. PROGRAMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:
 • ""Tropiciele"-B. Gawrońska, E. Raczek;(Krasnale, Smerfy, Bulinki,Gumisie Motylki)
 • "Trampolina"PWN, A. Głuszewska, E. Grzeszczak, D. Piotrowska-6 latki, Puchatki
 • "'Przygoda z uśmiechem-roczne przygotowanie przedszkolne", B. Gadzimirska, WSiP 6 latki, Żabki)
 • "Kolorowy Start", Żaba-Żabińska, MAC-Pszczółki;

  "Kochamy Przedszkole", WSiP-Ż.Żabińska, MAC
  >

  2. Programy opracowane samodzielnie przez nauczycieli:
 
-"Ekologiczne inspiracje" L. Romaldowska i E. Suchocka(Krasnale)
 
-"Rozwój twórczości plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci" K. Kisiel i U. Bladosz,
 

 
-"W przedszkolu poznaję świat"-program rewalidacyjny A. Spirydonow-Soroko- Żabki i Bulinki ();
 
-"Chcę być przedszkolakiem"-program adaptacyjny-Krasnale

Nauczyciele przedszkola, wspierając rozwój małego dziecka, wykorzystują również
 
elementy:
 • Metody Dobrego Startu;
 • Technik dramowych;
 • Glottodydaktyki;
 • Edukacji poprzez ruch;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • "Dziecięcej matematyki" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI