O nas

Przedszkole znajduje się w zacisznym rejonie osiedla Gocław, po prawej stronie Wisły. Stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde z nich znalazło szacunek i zrozumienie. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i ich rodzin.

Dzieci mają doskonałe warunki do rozwoju. Realizacji podstawy programowej służą przestronne, widne sale (przy każdej z nich łazienka). Budynek otacza ogród wyposażony w sprzęt do zabawy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw  dzieci, aby potrafiły wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia.W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i umiejących nawiązywać relacje z innymi członków społeczności.Będziemy koncentrowali się na realizacji zadań procesu integracji-poszukiwaniu pozytywnej współpracy z domem i instytucjami wspierającymi oraz podejmowaniu działań skierowanych na tworzeniu warunków dla zaspakajania potrzeb, zdolności i zainteresowań dzieci.

Koncepcja pracy Przedszkola zakłada:

-promowanie przedszkola i procesu integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi

rówieśnikami;

-doskonalenie bazy i warunków do prowadzenia programów terapeutycznych;

-tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych i programowych do rozwijania u dzieci

zainteresowań i zdolności,

-doskanalenie bazy i warunków umożliwiających dzieciom aktywne przebywanie w

ogrodzie(zagospodarowanie przestrzeni, z pomocą rodziców,  wg stref tematycznych);

-kontynuowanie metody projektów badawczych oraz własnych i autorskich;

-zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju zarówno dla dzieci zdrowych jak i

niepełnosprawnych.

Realizując założone cele chcemy dać dzieciom możliwość:

-poznawania i rozumienia świata i siebie,

-odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,

-rozróżniania podstawowych wartości-dobra, miłości i przyjażni,

-kreatywnego myślenia,

-nabywania umiejętności poprzez dziełanie,

-dobrego przygotowania do nauki w szkole.

 

ATUTY PRZEDSZKOLA

 • Znajdujemy się na uboczu osiedla Gocław, z dala od głównych arterii komunikacyjnych;
 • Mamy duży ogród, wyposażony w bezpieczne sprzęty. Latem ogród jest w połowie zacieniony, dzięki szpalerowi rosnących od południowej strony lip;
 • Przedszkole posiada dobrze wyposażoną salę rytmiczną , wykorzystywaną do zajęć integracji sensorycznej, gimnastycznych, teatralnych i innych;
 • Grupy nasze nie są tak liczne, jak w innych przedszkolach, bowiem liczba dzieci w grupie integracyjnej nie może przekraczać 20.
 • W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra – wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne; Na bieżąco uczestniczymy w kursach, konferencjach, szkoleniach.
 • Nauczycielki współpracują z wydawnictwami pedagogicznymi celem podniesienia jakości pracy;
 • Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką specjalistów: rehabilitanta, logopedy, psychologa i pedagogów. Rodzice w każdej chwili mogą liczyć na nasze wsparcie;
 • Przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszych, na które zapraszamy również rodziców.

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA

 • opiekę w godzinach 6.30 - 17.00;
 • smaczne i zróżnicowane posiłki;
 • bogaty program wycieczek i imprez integracyjnych;
 • widne, przestronne sale;
 • piękny, duży ogród;
 • salę rehabilitacyjną;
 • gabinet terapeutyczny;
 • dużą salę rytmiczną/gimnastyczną;
 • podjazdy dla dzieci niepełnosprawnych; 

    ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I. PROGRAMY  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

1. "Tropiciele-3, 4, 5-latki, B. Gawrońska"-E. Raczek ;

"Trampolina"-PWN, A. Głuszewska, E. Grzeszczak,D. Piotrowska-6 latki(Puchatki);

"Kochamy przedszkole"-B. Godzimska, WSiP-"Przygoda z uśmiechem"-4 latki"Motylki)

"Kolorowy start'-W. Żaba-ŻabińkaMAC, -5 latki"Pszczółki"

'Przygoda z uśmiechem-roczne przygotowanie przedszkolne", B. Godzimska, WSiP

II. PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I INNE PROGRAMY:

'

1. "Ekologiczne inspiracje"-L. Romaldowska i E. Suchocka;

2. "Rozwijanie twórczości plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci"-K. Kisiel, U. Bladosz;

3. "W przedszkolu poznaję świat"-A. Spirydonow-Soroko;

4. Program adaptacyjny "Wkrótce będę przedszkolakiem"A. Kosieradzka, J. Roman;

5. "Dziecięca matematyka"-E. Gruszczyk-Kolczyńska;

5. "Kształcenie językowe-glottodydaktyka"(elementy)-B. Rocławski.

 

III. ZAJĘCIA DODATKOWE:

1.Zajęcia logopedyczne-bezpłatne, dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego.

Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady

wymowy.

*prowadząca:
1 nauczyciel logopeda-Alicja Garbulińska

Zajęcia odbywają się :

ul. Bartosika-pon, wt, śr, czw, pt, w godz. 8:00-13:00;

nauczyciel logopeda: Marta Kamińska

ul. Abrahama-pon, wt, śr. godz. 8:00-13:00

2. Terapia metodą integracji sensorycznej( SI)

* prowadzące: terapeuta SI- Alicja Żaroń,

3. Terapia psychomotoryczna:

  prowadzące:psycholog:Anna Knypińska

i pedagog specjalny-Anna Spirydonow-Soroko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 198 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI